Laska Recycle: Даваме втори живот на гумите

100% рециклиране

Каучуков гранулат

Каучуков прах

Гумени чипове

Основната цел на компанията е изграждането на устойчива система за разделно събиране и използване на излезлите от употреба гуми чрез рециклирането им до крайни продукти или суровини за производството на нови продукти.

Привилегиите на метода

100% от гумата се рециклира без вредни остатъци.

В процеса не се използват химикали, вредни за околната среда.

Без замърсяване на въздуха, водата или почвата преди и след процеса.

При това се отделят полезни за икономиката продукти.

Всеки тон рециклирани гуми отделя 10 тона газ в домакинството.

устойчивост

В Laska Recycle устойчивостта е в основата на всичко, което правим. Чрез рециклирането на излезли от употреба гуми ние не само запазваме ценни ресурси, но и намаляваме въздействието на отпадъците от гуми върху околната среда. Нашият ангажимент към устойчивостта се простира отвъд нашия процес на рециклиране, тъй като ние непрекъснато се стремим да минимизираме нашия екологичен отпечатък и да насърчаваме устойчиви практики във всеки аспект на нашия бизнес.